Orgány Družstva

PREDSTAVENSTVO OSBD Čadca:
1. Ing. Marián Sihelník
 – predseda predstavenstva
2. Marián Baranec – podpredseda predstavenstva
3. Vladimír Ďurana – člen predstavenstva
4. Eva Hrčková – člen predstavenstva
5. Ing. Rudolf Kadela – člen predstavenstva
6. Lenka Malicherová – člen predstavenstva
7. Ing. Miroslav Poništ – člen predstavenstva     

KONTROLNÁ KOMISIA OSBD Čadca:
1. Ing. Jozef Makuka
 – predseda kontrolnej komisie
2. Janka Vagáňová – podpredseda kontrolnej komisie
3. Ľubomír Čimbora – člen kontrolnej komisie
4. Ing Peter Delinčák – člen kontrolnej komisie
5. František Miženko – člen kontrolnej komisie  

Všetky orgány družstva ako aj pracovníci OSBD pracujú v zmysle stanovených úloh a plánu práce pre nasledovné obdobie, čím je zabezpečený riadny a stabilný chod organizácie.
Theme: Overlay by Kaira E-mail: osbdcadca@osbdcadca.sk
Adresa: Gočárova 252, 022 47, ČADCA