Dokumenty, Tlačivá

Postup obstarávania tovarov a služieb

Metodický pokyn.pdf

Čestné prehlásenie o nevykonávaní činnosti počas PN

Dokumenty k schôdzam bytových domov – vchodov.

Písomné hlasovanie na bytovom dome – vchode

Dokumenty a Tlačivá

Theme: Overlay by Kaira E-mail: osbdcadca@osbdcadca.sk
Adresa: Gočárova 252, 022 47, ČADCA