História


História OSBD Čadca
Začiatky bytového družstevníctva na Kysuciach sa začali na prelome 50. a 60.
rokov, kedy v roku 1959 vzniklo ako prvé Stavebné bytové družstvo občanov Čadca
na princípoch družstevných myšlienok vzájomnej pomoci, spolupráce a solidarity.
Predsedom tohto bytového družstva bol p. Šurlák. Prvý družstevný bytový dom bol
odovzdaný v roku 1962 a bol to blok 1950 na Hviezdoslavovej ulici v Čadci, ktorý mal
24 bytov.V roku 1961 vzniklo Stavebné bytové družstvo zamestnancov ZVL v
Kysuckom Novom Meste/SBDZ/. V roku 1963 vzniklo Stavebné bytové družstvo
občanov Turzovka. Prvý blok bol odovzdaný do užívania v roku 1966, ktorý mal 14
bytov. Stavebné bytové družstvo zamestnancov Dreviny v Krásne nad Kysucou taktiež
vzniklo v 60. rokoch. Prvý blok bol odovzdaný do užívania v roku 1967a mal 14 bytov.

Na základe rozhodnutia príslušných orgánov v Čadci došlo v nasledujúcich
rokoch k integrácií bytových družstiev v okrese Čadca ako súčasť celoštátnej
koncepcie bytovej politiky. Z uvedeného dôvodu sa v roku 1972 integrovalo SBDO
Turzovka do SBDO Čadca. Taktiež v roku 1971 sa SBDZ Krásno nad Kysucou
integrovalo do SBDO Čadca. 1.1.1975 sa zlúčilo SBDO Čadca a SBDZ Kysucké Nové
Mesto do OSBD Čadca, čím bol zavŕšený proces integrácie bytových družstiev na
Kysuciach.

Presne 20 rokov po zlúčení došlo na základe vôle delegátov z Kysuckého Nového
Mesta k rozdeleniu OSBD Čadca na OSBD Čadca a SBD Kysucké Nové Mesto. V
tejto podobe existuje OSBD Čadca do dnešného dňa. Okresné stavebné bytové
družstvo v Čadci spravuje viac ako 3200 bytov a nebytových priestorov v 93. bytových
domoch.
Theme: Overlay by Kaira E-mail: osbdcadca@osbdcadca.sk
Adresa: Gočárova 252, 022 47, ČADCA