Oznamy

 • OZNAM – prenájom kancelárskeho priestoru
  Oznam o prenájme kancelárskeho priestoru
 • OZNAM – zmena ceny vody
  Oznam o zmene ceny vody od 01. 01. 2023
 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Informácia o spracovaní osobných údajovStiahnuť Doložka č. 23 – Informačná povinnosť vyplnená.pdfStiahnuť
 • ZMLUVY O VÝKONE SPRÁVY
  ZMLUVY O VÝKONE SPRÁVY  Metodické usmernenie k ZoVS.pdf ZoVS – s výťahom aj s kotolňou.pdfZoVS – s výťahom a bez kotolne.pdf ZoVS – bez výťahu a bez kotolne.pdf ZoVS – bez výťahu s kotolňou.pdf
 • Oznam o úhrade preddavkov za užívanie bytov
  Žiadame všetkých vlastníkov bytov, aby svoje úhrady preddavkov za užívanie bytov realizovali v súlade so zákonom č.367/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov a to na bankový účet domu, v ktorom sa byt nachádza.K uvedenej povinnosti vyplývajúcej zo zákona družstvo z titulu výkonu správy oznámilo v mesiaci október … Zobraziť viac

Theme: Overlay by Kaira E-mail: osbdcadca@osbdcadca.sk
Adresa: Gočárova 252, 022 47, ČADCA