Kategória: Oznamy

Oznamy

Oznam o úhrade preddavkov za užívanie bytov

Oznam o úhrade preddavkov za užívanie bytov

Žiadame všetkých vlastníkov bytov, aby svoje úhrady preddavkov za užívanie bytov realizovali v súlade so zákonom č.367/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov a to na bankový účet domu, v ktorom sa byt nachádza.
K uvedenej povinnosti vyplývajúcej zo zákona družstvo z titulu výkonu správy oznámilo v mesiaci október 2007, všetkým vlastníkom bytov prostredníctvom ich zástupcov zmenu čísla účtu.  Zároveň uviedlo aj bankové čísla účtu príslušných domov.
Z dôvodu, že družstvo ešte do dnešného dňa účtuje nesprávne zaplatené platby (na nesprávne číslo účtu), považujeme za vhodné i týmto spôsobom upozorniť vlastníkov bytov, ktorí svoje úhrady preddavkov za užívanie bytu realizujú na nesprávne číslo účtu, aby čo najskôr  zmenili svoje príkazy na úhradu na správne bankové číslo účtu domu.Taktiež žiadame všetkých vlastníkov bytov, aby súčasťou úhrady preddavkov za užívanie bytov bol zadaný správny variabilný symbol, ktorý je uvedený v predpise mesačnej zálohovej platby za užívanie bytu.
 
Opätovne Vám v prílohe tohto oznámenia uvádzame „čísla účtov v banke podľa jednotlivých domov“.
Bc. Alena Gužíková
vedúci ekonóm

Theme: Overlay by Kaira E-mail: osbdcadca@osbdcadca.sk
Adresa: Gočárova 252, 022 47, ČADCA